Uczniowie elbląskiego „Ekonomika” rozpoczęli szkolenie poligonowe w Gołdapi.


Uczniowie klas II i III technik – Logistyk z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu, rozpoczęli swoje pierwsze zgrupowanie poligonowe w oparciu o obiekty szkoleniowe 15. Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego w Gołdapi. Po przybyciu do garnizonu zostali zakwaterowani w obiektach koszarowych pułku – sale żołnierskie, łóżka wojskowe, koce i pościel i …15 osób w sali.

15 października, punktualnie o godz. 8.00, po złożeniu meldunku, Dowódca jednostki uroczyście powitał klasy wojskowe w swojej jednostce i życzył owocnego szkolenia, wypoczynku oraz pięknej pogody. To ostanie towarzyszy wszystkim od samego przyjazdu do Gołdapi – reszta w rękach instruktorów i uczestników.

Młodzież zwiedziła Salę Tradycji jednostki, zapoznawała się z historią jednostki oraz wpisała do Księgi Pamiątkowej. Następnie omówiono zasady bezpieczeństwa i zachowania na wypadek różnych alarmów i sytuacji w kompleksie koszarowym i w czasie szkolenia. Dziś jeszcze nasi „logistycy” zapoznali się z podstawowym sprzętem, będącym na wyposażeniu 15. pułku. Po obiedzie młodzież zwiedziła Gołdap a od jutra zajęcia programowe.  

Uczniowie żyją nadzieją, że tej nocy alarmu nie będzie – jednak kto wie, kto wie….

Tekst: Zbigniew Tuszyński

Foto: plut. Henryk Żuk