„Logistycy” z II b rozpoczęli praktyki zawodowe.


Od 14 listopada uczniowie klasy II b Technik – Logistyk rozpoczęli swoje praktyki zawodowe m.in w Jednostkach Wojskowych Garnizonu Elbląg, Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz w firmach i instytucjach.

14 uczniów rozpoczęło praktykę w 16. Pułku Logistycznym w Elblągu. Spotkał się z nimi zastępca dowódcy 16. Pułku Logistycznego, ppłk Jakub TOKARZ. Pan Pułkownik powitał uczniów w jednostce, przedstawił osoby funkcyjne Dowództwa oraz omówił zasady pobytu na terenie jednostki wojskowej. Życzył uczniom przede wszystkim zdrowia oraz zdobycia wiedzy praktycznej w zakresie logistyki wojskowej, co zapewni praktyka w 16. pułku.

Uczniowie odbyli szkolenie adaptacyjne – zasady BHP, ochrony informacji niejawnych i ochrony obiektów. Szkolenie adaptacyjne zakończył pobyt w Sali Tradycji 16. Pułku Logistycznego, zapoznanie z jego historią  i tradycjami oraz współczesnym obliczem jednostki. Nasi uczniowie już pierwszego dnia swoich praktyk zostali zapoznani z prowadzeniem remontów sprzętu wojskowego w Hali Remontowej jednostki.

„Logistycy” w czasie swojej miesięcznej praktyki będą zdobywali wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu logistyki wojskowej. Zajęcia będą odbywać się w komórkach organizacyjnych Sztabu, w pododdziałach ale także w hali remontowej czy Parku Sprzętu Technicznego. Praktykanci będą mieli mogli zapoznać się ze specyfiką logistyki wojskowej – od zapotrzebowania, poprzez transport, naprawy, żywienie, tankowanie, przemieszczenie, rodzaje pojazdów specjalistycznych i specjalnych, naprawą broni, uzbrojenia, dostarczanie amunicji.

Mamy nadzieję, że wiedzę tę będą mieli okazję wykorzystać w przyszłości w swojej działalności zawodowej.

Tekst: ppłk Zbigniew Tuszyński;

Foto: Agata Janik.