Służba Celno – Skarbowa w Ekonomiku


6 grudnia 2022 r. uczniowie z klasy o profilu technik – logistykami spotkali się zprzedstawicielami Oddziału Celnego w Elblągu, wchodzącego w struktury Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie.


Tematem spotkania były zadania, organizacja, poszczególne elementy i rodzaje działalności funkcjonariuszy Służby Celno – Skarbowej. Inspektor celno – skarbowy Joanna TOMASZEWSKA oraz młodszy inspektor celno – skarbowy Zbigniew GRUCELSKI przybliżyli specyfikę służby na przejściach granicznych i w innych komórkach organizacyjnych. Zapoznali z wymaganiami, jakie stawiane są przed potencjalnymi kandydatami, sposobem rekrutacji, zakresem weryfikowanej wiedzy i sprawności fizycznej w czasie naboru. Omówili także sprawy finansowe oraz korzyści jak i niedogodności płynące ze służby w tej formacji.
Nasi maturzyści mają zatem kolejny materiał do analizy.

Tekst: ppłk rez. Zbigniew Tuszyński

Foto: Weronika Kościanek