Młodzi Liderzy Profilaktyki


Grupa młodzieży z ZSEiO brała udział w cyklu szkoleń dla Młodzieżowych Liderów Profilaktyki, organizowanych przez Fundację Działań Profilaktycznych.

Uczniowie rozwijali swoje umiejętności interpersonalne, uczyli się pracy w zespole, poznawali swoje mocne strony oraz sposoby, jak je wykorzystać, aby odnieść sukces. Nie zabrakło również dobrej zabawy, która sprzyjała wzajemnemu poznaniu i integracji.

Zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystają w swojej przyszłej aktywności.