Warsztaty i umowa patronacka dla klas o profilu technik-rachunkowości


W poniedziałek 17 kwietnia w auli szkolnej odbyły się warsztaty na temat Kodeksu Etyki Zawodowej w Rachunkowości, które poprowadziła pani Marzena Kodzik, dyrektor Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Olsztynie.

W tym czterogodzinnym spotkaniu wzięły udział klasy Id, IIa i IId.

Zajęcia prowadzone metodą burzy mózgów były bardzo ciekawe. Nasi uczniowie dyskutowali na temat etycznych zachowań w biznesie:

  • Jakie cechy powinny posiadać osoby zawodowo zajmujące się rachunkowością ?
  • Jakich postaw i zachowań oczekujemy od osób wykonujących zawody zaufania publicznego?
  • Czy łączenie spraw zawodowych i rodzinnych to dobry pomysł?

Po warsztatach nastąpiło podpisanie umowy patronackiej pomiędzy naszą Szkołą, reprezentowaną przez panią dyrektor Kamilę Boros a Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Olsztynie, reprezentowanym przez panią dyrektor Marzenę Kodzik.

Patronatem objęte zostały klasy o profilu technik rachunkowości.

Liczymy na owocną współpracę, która z pewnością przyczyni się do rozwijania zainteresowań naszych uczniów zagadnieniami rachunkowości.