ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO KLAS CZWARTYCH


Dnia 28 kwietnia o godz. 12.00, po czterech latach nauki uczniowie Technikum im. Flagi Polski w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu spotkali się z dyrekcją i nauczycielami na uroczystym zakończeniu roku szkolnego.

Pani dyrektor Kamila Boros złożyła gratulacje wszystkim absolwentom i podziękowała kadrze nauczycielskiej za przygotowanie kolejnego rocznika do egzaminu dojrzałości.

Uczniowie otrzymali świadectwa ukończenia Szkoły, wielu uczniów zakończyło ten rok z sukcesem, osiągając wysokie wyniki w nauce oraz w sporcie.

Życzymy wszystkim tegorocznym absolwentom powodzenia na egzaminie maturalnym, sukcesów na dalszych etapach nauki oraz powodzenia w życiu.