Święto Flagi w Elblągu


2 maja obchodziliśmy Święto Flagi. Uroczystości w Elblągu odbyły się na Starym Mieście.

Punktualnie o 12.00 ruszyła 50 – cio metrowa polska flaga niesiona przez władze samorządowe miasta, uczniów elbląskich szkół oraz mieszkańców do Bramy Targowej. Tam – przy dźwiękach hymnu państwowego – flaga została wciągnięta na fronton Bramy Targowej.

Po okolicznościowych przemówieniach, uczniowie klasy Ib Technik – Logistyk przedstawili specjalnie przygotowany program artystyczny w konwencji musztry wojskowej oraz pokaz szkolenia musztry. Występ uczniów ZSEiO podobał się elblążanom, czego wyrazem były gromkie oklaski. Poproszono nas do wspólnej fotografii z przedstawicielami władz samorządowych Elbląga. Wiceprezydent miasta, Pan Janusz Nowak zaprosił uczniów i wychowawców na słodki poczęstunek do Kamieniczek Elbląskich, gdzie jeszcze raz podziękował za przygotowany i przedstawiony okolicznościowy program artystyczny i pokaz szkolenia musztry. Uczniowie mieli okazję usłyszeć o historii Kamieniczek Elbląskich, w których młodzi logistycy gościli po raz pierwszy.

ppłk rez. Zbigniew Tuszyński

fot. UM Elbląg