W Ekonomiku rozpoczynamy tworzenie Oddziału Przygotowania Wojskowego


Za zgodą Prezydenta Elbląga Pana Witolda Wróblewskiego oraz na wniosek samorządu lokalnego i uchwały Rady Miasta popierającej ten wniosek, Minister Obrony Narodowej podjął decyzję o utworzeniu Oddziału Przygotowania Wojskowego w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu.

Powyższą decyzję przekazano Pani Dyrektor Kamili Boros  w dniu 18 maja 2023 roku.

ZSEiO będzie aktualnie jedyną szkołą w naszym mieście, tworzącą od podstaw Oddział Przygotowania Wojskowego. Oznacza to, że rozpoczynamy rekrutację do OPW.

W najbliższym czasie na naszych stronach znajdą się wymagania dla kandydatów do Oddziału.

Oddziały Przygotowania Wojskowego są tworzone w szkołach ponadpodstawowych od 2020 roku. W oddziałach realizowane jest szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego w formie obowiązkowych zajęć edukacyjnych na podstawie rozporządzenia MON. Zajęcia prowadzone są dwutorowo: w części teoretycznej przez szkołę oraz w części praktycznej przez wyznaczaną przez MON wojskową jednostkę patronacką. Szkolenie kończy 50 – cio godzinny obóz szkoleniowy, przeprowadzony w I semestrze klasy V technikum. Absolwenci OPW otrzymują specjalne świadectwa, które między innymi pozwalają na skrócony czas szkolenia podstawowego w służbie wojskowej oraz dają dodatkowe punkty  w rekrutacji do uczelni wojskowych.

Należy w tym miejscu dodać, iż idea tworzenia Oddziałów Przygotowania Wojskowego pozwoli na zasilenie rezerw osobowych Sił Zbrojnych, zawodowej służby wojskowej w jednostkach operacyjnych jak i Wojsk Obrony Terytorialnej. W dalszej perspektywie czasowej zwiększy liczebności Sił Zbrojnych a także wzmocni edukację obronną w społeczeństwie.

         Zapraszamy i zachęcamy do rozpoczęcia nauki w Oddziale Przygotowania Wojskowego oraz w klasie Technik – Logistyk w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu.                                                                                

 ppłk rez. Zbigniew Tuszyński.