Internat


Już za parę dni rozpocznie się nowy rok szkolny. Nasz internat znów będzie tętnił życiem.

Z uczennicami, które będą mieszkały w internacie przy szkole spotykamy się 3 września 2023 r.

Nowe uczennice przyjeżdzają w godz. 16.00-18.00.

Uczennice kontynuujące zamieszkanie w godz. 18.00-21.00.

Wszelkie informacje dla nowych dziewcząt zostaną wysłane na podanego we wniosku emaila.