Narodowe Czytanie 2023


Miejskie obchody Narodowego Czytania w I Liceum Ogólnokształcącym w Elblągu.

Akcję zapoczątkowano w 2012 roku. W kolejnych edycjach czytano: Pana Tadeusza Adama Mickiewicza, dzieła Aleksandra Fredry, Trylogię Henryka Sienkiewicza, Lalkę Bolesława Prusa, Quo vadis Henryka Sienkiewicza, Wesele Stanisława Wyspiańskiego, nowele polskie, Balladynę Juliusza Sienkiewicza, Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej, Ballady i romanse Adama Mickiewicza.

W tym roku – „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Fragment powieści pięknie przeczytały nasze uczennice: Kinga Makowska i Oliwia Stolarska.