SPRZĄTANIE ŚWIATA 2023.


„Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska.

Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

Tegoroczne hasło kampanii brzmi: „Sprzątanie świata łączy ludzi”.

Uczniowie ZSEiO wyszli na ulice Elbląga, by posprzątać nasze miasto.