„Przemundurowanie” Logistyków.


10 października 62 uczniów klas pierwszych ( 1b – Oddział Przygotowania Wojskowego i 1e – technik logistyk) pojechało do Olsztyna.

Nie był to jednak wyjazd w celach turystycznych . Udali się do Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w celu zaopatrzenia się w odzież wojskową.

Wprawdzie „nie szata zdobi człowieka” ale…dokonaliśmy swoistej przemiany: cywile zmielili się w „prawie żołnierzy”. Należy dodać, iż jesteśmy jedną z trzech szkół w Polsce, która otrzymała zgodę od Pani Prezes AMW na dokonanie tego typu zakupów z wojskowych magazynów. Ponadto po otrzymaniu subwencji – czekają nas dalsze zakupy wyposażenia.

A jak prezentują się nasi logistycy w mundurach można zaobserwować na szkolnych korytarzach i załączonych zdjęciach.

Tekst: ppłk rez. Zbigniew Tuszyński; Fot: OPW, Joanna Rucińska