Dotacja dla Oddziału Przygotowania Wojskowego


Oddział Przygotowania Wojskowego w Technikum wychodzącym w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych
i Ogólnokształcących w Elblągu otrzymał dotację celową z Ministerstwa Obrony Narodowej

na zakup wyposażenia specjalistycznego oraz zakup wszystkich elementów ubioru dla 30 uczniów oddziału przygotowania wojskowego, którzy rozpoczęli naukę w klasie I w roku szkolnym 2023/2024.

Wysokość wsparcia finansowego dla Gminy Miasto Elbląg wynosi 102 800,00 zł.
Wkład własny Gminy przeznaczony na ten cel wynosi 25 700,00 zł
Całkowity koszt zadania wynosi 128 500,00 zł

Zakupiony asortyment będzie wykorzystywany na zajęciach przygotowania wojskowego.