Logistycy praktykują


           

Od 20 listopada do 15 grudnia 2023 roku logistycy z klasy IIb odbywali praktyki zawodowe w 16. Pułku Logistycznym w Elblągu oraz Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu. Nasi uczniowie w ramach zajęć odwiedzali nowo budowaną Halę Remontową na terenie jednostki.

Praktykanci mogli zapoznać się z powstającymi stanowiskami remontowymi, zapleczem socjalnym a także z możliwościami technicznymi obiektu. Dowiedzieli się, jaki sprzęt wojskowy i w jakim wymiarze będzie tu naprawiany, remontowany, obsługiwany oraz wyposażany. Kolejnym elementem zajęć w ramach praktyk było zapoznanie z infrastrukturą garażową, czyli miejscem przechowywania sprzętu. Omówiono zasady przechowywania sprzętu, warunki bezpieczeństwa i ochrony kompleksów garażowych oraz możliwości garażowania sprzętu przez 16. Pułk Logistyczny. Nasi uczniowie zapoznali się także z codzienną działalnością warsztatów na terenie jednostki. Ponadto w ramach praktyk uczniowie uczestniczyli w zajęciach z zakresu pierwszej pomocy, budowy broni, strzelania z wykorzystaniem trenażera.

Podobne tematy i zagadnienia obejmowały realizację praktyk zawodowych w Komendzie Miejskiej Straży Pożarnej. Tu także uczniowie zapoznali się z działalnością logistyczną od dokumentu do praktycznego działania.

Tekst: ppłk Zbigniew Tuszyński

Fot: Julia Zawartka