Oddział Przygotowania Wojskowego wyposażony


Oddział Przygotowania Wojskowego utworzony w naszej szkole otrzymał dotację celową w wysokości 128 500 zł (dotacja MON i wkład Miasta i Gminy Elbląg).

Do końca grudnia 2023 roku ze środków tych zostały zakupione elementy wyposażenia indywidualnego m. in. mundury OPW, berety, czapki zimowe, plecaki taktyczne, rękawice zimowe i inne akcesoria mundurowe. Jednocześnie zakupiono wyposażenie i pomoce dydaktyczne, w tym m. in. kamizelki taktyczne, repliki hełmów keblarowych, okulary ochronne, repliki broni, elementy do nauki i szkolenia walki wręcz, wyposażenie medyczne, środki łączności, latarki czołowe, kurtki polowe i wiele, wiele innych elementów.

Trwa dopasowywanie poszczególnych elementów wyposażenia i ich indywidualny przydział. Należy w tym miejscu dodać, iż z pomocy naukowych i wyposażenia dydaktycznego korzystać będą także pozostałe klasy om profilu Technik – Logistyk. W styczniu planujemy wyjechać do 43. Batalionu Piechoty Lekkiej Obrony Terytorialnej w Braniewie na pierwsze zajęcia praktyczne w jednostce wojskowej. Zajęcia będą realizowane przez klasy I – IV.

Tekst: ppłk Zbigniew Tuszyński

Fot: Karol Barański