SREBRNA SZKOŁA 2024


Z radością informujemy, że w 26. edycji Rankingu Liceów i Techników Perspektywy nasza szkoła uzyskała Tytuł „Srebrnej Szkoły 2024″.

Aby spełnić kryterium wejścia do rankingu szkoła musiała osiągnąć średnie wyniki na maturze z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo nie niższe niż 75% średniej krajowej.

Ta tegoroczna srebra tarcza, znak jakości naszej szkoły, cieszy nas podwójnie, bo pozycja Technikum im. Flagi Polski w rankingu jest zdecydowanie wyższa niż w poprzednich latach.

Technikum im. Flagi Polski z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu osiągnęło pierwsze miejsce w Elblągu, 6 miejsce w województwie i 223 w rankingu ogólnopolskim i awansowało o 250 miejsc w skali kraju (w 2023 roku szkoła zajmowała 493. miejsce).

https://2024.technika.perspektywy.pl/2024/rankings/ranking-warminsko-mazurski?fbclid=IwAR247zrexMOpdYeU82LGJ90YuVvAuZzY8V5SgKiVAbiZ6U2Epv3nKkDWkuc

https://www.info.elblag.pl/37,76034,Jak-wypadly-elblaskie-szkoly-w-rankingu-Perspektyw-2024.html

https://www.expresselblag.pl/artykul/15613,srebrny-ekonomik