ZAWÓD ŻOŁNIERZ


19 stycznia 2024 roku odbyła się w Elblągu konferencja pod nazwą „Zawód Żołnierz”. Jej organizatorami byli m. in. Wojskowe Centrum Rekrutacji w Elblągu, Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elblągu.

Celem konferencji była popularyzacja wizerunku Sił Zbrojnych RP oraz jednostek organizacyjnych Resortu Obrony Narodowej, stworzenie platform współpracy pomiędzy doradcami  zawodowymi i jednostkami samorządowymi a społecznością wojskową, wspieranie młodych ludzi w ich decyzjach dotyczących ścieżki zawodowej oraz wymiana doświadczeń i poglądów w zakresie działań pro obronnych, w tym Oddziałów Przygotowania Wojskowego czy klas z innowacją pedagogiczną.

Do udziału w konferencji zaproszono Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących. Właśnie w naszej szkole od 8 lat istnieją klasy z innowacją pedagogiczną czyli klasy wojskowe. Od września 2023 roku powstał Oddział Przygotowania Wojskowego. Nasze doświadczenia i wnioski były tematem wystąpienia na konferencji. Mieliśmy również okazję, aby zapoznać się z działalnością i doświadczeniami innych szkół.

Tekst: ppłk rez. Zbigniew Tuszyński;

Fot. WCR Elbląg