„Logistycy” z III b rozpoczęli praktyki zawodowe


Od 19 lutego 2024r. uczniowie klasy III b Technik – Logistyk rozpoczęli swoje praktyki zawodowe w Jednostkach Wojskowych Garnizonu Elbląg, Delegaturze Urzędu Celnego  oraz w innych firmach i instytucjach.

W 16. Żuławskim Pułku Logistycznym w Elblągu w dniu rozpoczęcia praktyk z naszymi uczniami spotkali się przedstawiciele Dowództwa jednostki, którzy powitali uczniów, przedstawili osoby funkcyjne Dowództwa oraz omówili zasady pobytu w pułku, w tym wymagania i zalecenia, dotyczące pobytu na terenie Jednostki Wojskowej.

Uczniowie odbyli również szkolenie adaptacyjne – poznali zasady BHP, ochrony informacji niejawnych i ochrony obiektów. Szkolenie adaptacyjne zakończył pobyt w Sali Tradycji 16. Pułku Logistycznego, gdzie poznali  jego historię  i tradycje oraz współczesne oblicze jednostki.

  W czasie swojej praktyki logistycy zostaną zapoznani z prowadzeniem remontów sprzętu wojskowego w Hali Remontowej jednostki. Ponadto będą zdobywali wiedzę z zakresu logistyki wojskowej, zarówno teoretyczną jak i praktyczną. Zajęcia będą odbywać się w komórkach organizacyjnych Sztabu, w pododdziałach ale takżew hali remontowej czy Parku Sprzętu Technicznego. Nasi uczniowie będą mieli niepowtarzalną okazję zapoznania się ze specyfiką logistyki wojskowej – od zapotrzebowania, poprzez transport, naprawy, żywienie, tankowanie, przemieszczenie, rodzaje pojazdów specjalistycznych i specjalnych, naprawą broni, uzbrojenia, dostarczanie amunicji. Zaplanowano także zajęcia ze szkolenia strzeleckiego, walki wręcz, łączności, taktyki i innych zagadnień wojskowych.

Mamy nadzieję, że wiedzę zdobytą podczas praktyk będą mieli okazję wykorzystać w przyszłości w swojej działalności zawodowej.

Tekst: ppłk Zbigniew Tuszyński;

Fot. Agata Janik.