Logistycy „praktykują” w Urzędzie Celno – Skarbowym.


Jak już informowaliśmy, klasa IIIb technik – logistyk jest na praktykach. Nasi „żołnierze” dotychczas odbywali je m. in. w jednostkach wojskowych, policji, straży pożarnej, Wojskowym Centrum Rekrutacji czy innych instytucjach, zakładach i firmach.

Po raz pierwszy – na życzenie naszych uczniów – trzech z nich zdecydowało się odbyć praktykę w Warmińsko – Mazurskim Urzędzie Celno – Skarbowym w Olsztynie, Oddział Celny w Elblągu. Jak sami powiedzieli – być może będzie to w przyszłości miejsce ich służby, dlatego chcą się zapoznać z działalnością tej formacji. Pani inspektor Joanna Tomaszewska, kierująca elbląską delegaturą, wyraziła zgodę na odbycie praktyk przez naszych uczniów i przygotowała bardzo ciekawy i bogaty program, z pobytem na przejściach granicznych włącznie.

Przyszli funkcjonariusze mają poznać wszystkie plusy i niedogodności służby w tej formacji. Jak powiedziała Pani Inspektor – „wybór ma być w pełni świadomy”.

Trzymamy kciuki za naszych „celników” i będziemy informować jak im „służba mija”.

Tekst: ppłk Zbigniew Tuszyński

Fot. OC Elbląg