Pierwsza pomoc – trzeba znać zasady, aby nie zaszkodzić


Jak mówią ratownicy medyczni i lekarze – udzielając pierwszej pomocy najważniejsze jest, aby nie zaszkodzić. Jednym słowem – trzeba znać zasady udzielania pierwszej pomocy, aby ratować życie i zdrowie potrzebującym.

W naszej szkole przeprowadziliśmy w dniach 13.02 – 15.02, rozpoczynające cykl, szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy, które przeprowadziła pani kapral Weronika Ostrowska z 43. Batalionu Obrony Pogranicza Obrony Terytorialnej z Braniewa. Jest to nasza jednostka patronacka, w której odbywają się m. in. zajęcia praktyczne OPW oraz klas technik – logistyk.

W czasie pierwszych zajęć, w których szkolenie przeszli uczniowie niemalże wszystkich klas naszej szkoły, zapoznano uczestników zajęć z podstawami udzielania pierwszej pomocy, wstępnym rozpoznaniu zagrożenia, ułożeniu osoby wymagającej pomocy, jej udzielaniu oraz użyciu posiadanych pomocy medycznych. Zajęcia były w większości teoretyczno – pokazowe, natomiast już w marcu odbędzie się część praktyczna zajęć z użyciem fantomów.

„Im więcej potu na ćwiczeniach, tym mniej krwi w boju”  (Howard E. Wasdin, „Snajper”) – zatem szkolimy się.

Tekst: ppłk Zbigniew Tuszyński;

Fot. Jakub Chojnacki.