III b zakończyła praktyki zawodowe


Nasi logistycy z III b zakończyli swoje praktyki zawodowe.

Odbyli je m. in. w 16 Żuławskim Pułku Logistycznym. Posumowania w ostatnim dniu pobytu w jednostce dokonał jej dowódca, płk Piotr Pankowski. Pan Pułkownik podziękował za dyscyplinę, zaangażowanie i chęć zdobywania wiedzy w czasie praktyki i szkolenia przez naszych uczniów. Wyraził także nadzieję, że czas praktyk wyposażył ich w niezbędne umiejętności, pogłębił spojrzenie i odbiór logistyki wojskowej, ale także zachęcił do przyszłej służby wojskowej w szeregach 16. Pułku Logistycznego. Dowódca wręczył także naszym uczniom pamiątkowe Certyfikaty z odbytej praktyki.

Także pani insp. Joanna Tomaszewska, naczelnik filii Urzędu Celno – Skarbowego w Elblągu,   podsumowała i zakończyła praktyki w tej formacji. Wyraziła także nadzieję, że nasi uczniowie  w przyszłości zdecydują się na służbę w jej szeregach.

Tekst: ppłk Zbigniew Tuszyński

Fot. 16 PDZ oraz UC-S w Elblągu