Szkoła Policealna


Szkoła Policealna

Szkoła Policealna jest to oferta dla osób, które posiadają wykształcenie średnia (liceum ogólnokształcące lub technikum – bez konieczności zdania matury).

W trakcie nauki uczniowie uczą się tylko przedmiotów zawodowych, w ramach, których zdobywają wiedzę a przede wszystkim umiejętności praktyczne niezbędne do wykonywania zadań na stanowisku pracy.

Kształcenie odbywa 2 lata i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

W roku szkolnym 2019/2020 prowadzimy nabór na następujące kierunki:

  • technik administracji
  • technik rachunkowości

Harmonogram rekrutacji:

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły policealnej  – 2 maja – 28 czerwca 2019 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły policealnej – do 01 lipca 2019 r.
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 15 lipca 2019 r.
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – 20 lipca 2019 r.
Poinformowanie przez dyrektora szkoły policealnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole – do 21 lipca 2019 r.