Szkoła Policealna


Szkoła Policealna

Szkoła Policealna jest to oferta dla osób, które posiadają wykształcenie średnia (liceum ogólnokształcące lub technikum – bez konieczności zdania matury).

W trakcie nauki uczniowie uczą się tylko przedmiotów zawodowych, w ramach, których zdobywają wiedzę a przede wszystkim umiejętności praktyczne niezbędne do wykonywania zadań na stanowisku pracy.

Kształcenie odbywa 2 lata i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

W roku szkolnym 2020/2021 prowadzimy nabór na następujące kierunki:

  • technik administracji
  • technik rachunkowości