Elbląska Policja w „Ekonomiku”.


Od początku roku szkolnego trwa cykl spotkań klasy Technik – Logistyk czyli klasy wojskowej Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu z przedstawicielami służb mundurowych. Jest to klasa maturalna, która w maju 2020 roku przystąpi do egzaminu dojrzałości. W dniu 3 grudnia z uczniami  spotkał się przedstawiciel Komendy Policji w Elblągu, komisarz Krzysztof Nowacki, który przedstawił uczniom ofertę, dotyczącą naboru do służby i pracy w jej strukturach. Omówiono  wymagania dotyczące wykształcenia w poszczególnych korpusach osobowych, dokumenty, które należy przygotować, niezbędne i wymagane egzaminy oraz badania. Omówiono też warunki służby, pracy i płacy a także inne niezbędne informacje. Młodzież klas maturalnych spotkała się już z przedstawicielem WKU Elbląg, przedstawicielami jednostek wojskowych elbląskiego garnizonu oraz Straży Granicznej. Kolejne spotkania z kolejnymi „służbami” już wkrótce. 

Tekst: Zbigniew Tuszyński