Stypendia św. Mikołaja


Nasza szkoła bierze udział w Programie Stypendia św. Mikołaja, który zrodził się z marzenia, by w Polsce nie było ani jednego dziecka, które ze względu na sytuację finansową nie może rozwijać swoich pasji i talentów.

Stypendia św. Mikołaja dedykowane są uzdolnionym i zaangażowanym społecznie dzieciom z niezamożnych rodzin. Stypendia mogą być przeznaczone na rozwój i edukację, w tym opłacenie zajęć dodatkowych, treningów, sprzętu, materiałów, opłaty wpisowe na zawody czy obozy. Stypendyści wybierani są na podstawie regulaminu i mają obowiązek rozliczyć się z otrzymanego wsparcia.

Prosimy o przekazywanie darowizny na stypendia dla uczniów z Naszej Szkoły na:

nr konta szkoły: PL94109000049149000000000044

lub

https://stypendia.mikolaj.org.pl/szkoly-w-programie/profil/zespol-szkol-ekonomicznych-i-ogolnoksztalcacych-w-elblagu-24992?fbclid=IwAR3DJiqaYiaj5rFHS5ehlqerbzza2M6roOCXQjn342Eo0QwWbg8dtUWhKtQ

Można wpłacać cały rok, ale kwoty przelane do 19.09.2023r. będą pomnożone x3 przez Fundację i wypłacone naszym stypendystom!

DZIĘKUJEMY!!!